Bảng báo giá hút bể phốt của công ty chúng tôi như sau
♦ Xe 1 khối = 380.000 (đồng)

♦ Xe 2 khối = 480.000 (đồng)

♦ Xe 3 khối = 580.000 (đồng)

♦ Xe 4 khối = 680.000 (đồng)

♦ Xe 5 khối = 780.000 ( đồng)

♦ Xe 6 khối = 880.000 (đồng)

(Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%)

Bảng giá trên đã được sự đồng ý niêm yết cuả nhà nước và công ty môi trường vệ sinh môi trường đô thị Hà Thành

Thông tin liên hệ

Hotline: 0904 779 356  Hoặc 0974 222 997

Email:hung.ctymoitruong@gmail.com